Gratulacje dla naszego Pana Sołtysa

 


GRATULUJEMY NASZEMU SOŁTYSOWI PANU JÓZEFOWI I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW. NIECH PAN BÓG BŁOGOSŁAWI, MARYJA WYPRASZA POTRZEBNE ŁASKI W ŻYCIU OSOBISTYM I SPOŁECZNYM, A ŚWIĘTY JÓZEF WSPIERA W DZIAŁANIACH NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.
SZCZEŚĆ BOŻE


Józef Filas - Sołtysem Województwa Małopolskiego A. D. 2022

Najlepszym Sołtysem Województwa Małopolskiego A. D. 2022 został p. Józef Filas z sołectwa Rdzawka. Doceniając pracę sołtysa Samorząd Województwa przekazał kwotę w wysokości 50 000 zł w formie dotacji na zadanie realizowane w sołectwie Rdzawka. Wręczenie nagrody odbyło się w Jawiszowicach k. Oświęcimia.

Nagrodę za 1 miejsce dla sołtysa z Rdzawki wręczyli  Wicemarszałek Województwa Małopolskiego pani Iwona Gibas i prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów pan Grzegorz Przybyło. Jest przyjęte, że zwycięski sołtys organizuje finał w przyszłym roku w swojej miejscowości.

W uroczystościach wraz z sołtysem uczestniczyli: Burmistrz Leszek Świder, Koło Gospodyń Wiejskich w Rdzawce, przedstawiciele Rady Sołeckiej oraz zespół "Powicher".

Pan Józef Filas na sołtysa został wybrany w 2009 roku w wyborach bezpośrednich i pełni tę funkcję nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Z jego inicjatywy wykonano chodnik na cmentarzu w Rdzawce, wspierał budowę chodnika w dolnej części wsi, angażuje się w budowę dróg osiedlowych i oświetlenie ról. Wielokrotnie organizował  dożynki gminne w Rdzawce, dużą wagę przywiązuje do utrzymania jedności wsi. Należy do Ochotniczej Straży Pożarnej gdzie przez wiele lat wchodził w skład Zarządu. Swoje decyzje i plany konsultuje z Radą Sołecką. Zawsze służy pomocą i dobrą radą i jak sam mówi "... może czasem nie jestem w stanie pomóc ale zawsze wysłucham".

tekst ze strony:

https://gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/Jozef-Filas-Soltysem-Wojewodztwa-Malopolskiego-A.-D.-2022/idn:8171