WSPÓLNIE CZYŚCIMY CZYŚCIEC!

 


Według licznych świadectw świętych w czyśćcu przebywa wiele dusz. Chcemy objąć ich swoją modlitwą. Zarówno tych, którzy odeszli dawno temu, jak i tych, których być może dobrze znaliśmy – naszych bliskich zmarłych. Przewodnikami w naszej modlitwie będą konkretni święci. Ludzie, którzy z racji swojego życia obejmą patronat nad konkretną grupą zmarłych w czyśćcu. Wylosuj świętego i poznaj grupę dusz, za które będziesz się wstawiać modlitwą – znajdziesz ją poniżej.

Wspólnie czyścimy czyściec!

http://czystyczysciec.pl/


MODLITWA ZE ŚWIĘTYM ZA DUSZE CZYŚĆCOWE

Wszechmogący Wieczny Boże.

Twój Syn Jednorodzony wypowiadając Modlitwę Arcykapłańską podczas Ostatniej Wieczerzy modlił się o naszą jedność. Dlatego dzisiaj, zjednoczeni jako Kościół Tryumfujący w niebie, błagamy wraz z Kościołem Pielgrzymującym na Ziemi za Kościół Oczekujący w czyśćcu. Polecamy za wstawiennictwem  świętego (świętej/błogosławionego, błogosławionej) …………………. ciepiących męki w ogniu czyśćcowym zmarłych ……..……….  Otwórz im bramy nieba,  aby jak najrychlej oglądali Twoje Przemienione Oblicze  twarzą w twarz. A nam tęskniącym za niebem daj łaskę dobrej śmierci. Ufając we wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo

Chwała Ojcu.