XVII Przegląd Palm Wielkanocnych

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zaprasza mieszkańców Rdzawki do udziału w XVII Przeglądzie Palm Wielkanocnych. Konkurs odbędzie się w Niedzielę Palmową 24 marca br. po Mszy świętej o godz. 10:00. Oceniane będą: tradycyjne zdobnictwo palm, użycie tradycyjnych materiałów oraz estetyka wykonania. Zwycięzcy otrzymają nagrody.