BIERZMOWANIE WTOREK 16 KWIECIEŃ 2024 ROK GODZINA 17:00

 BIERZMOWANIE RDZAWKA 

16.04. 2024 R. GODZINA 17:00


PILNE

1. PROSZĘ DOSTARCZYĆ AKT CHRZTU - INFORMACJA DLA OCHRZCZONYCH POZA PARAFIĄ, KTÓRZY JESZCZE GO NIE DOSTARCZYLI.

2. PROSZĘ DOSTARCZYĆ MI DANE ŚWIADKA DO BIERZMOWANIA. JEŚLI JEST SPOZA PARAFII, TO MUSI DOSTARCZYĆ ZAŚWIADCZENIE, ŻE MOŻE BYĆ ŚWIADKIEM BIERZMOWANIA.

3. PROSZĘ PODAĆ MI IMIĘ ŚWIĘTEGO LUB ŚWIĘTEJ , KTÓRE PRZYJMIECIE NA BIERZMOWANIU.PODSTAWOWE INFORMACJE


INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA


1. AKT CHRZTU – jeśli miał miejsce w innej parafii.

2. POZWOLENIE Z PARAFII ZAMESZKANIA JEŚLI KANDYDAT LUB KANDYDATKA MIESZKA POZA RDZAWKĄ

3. TERMIN BIERZMOWANIA: WTOREK 16 KWIECIEŃ 2024 ROK GODZINA 17:00

4. Przystępując do Sakramentu Bierzmowania trzeba być w stanie łaski uświęcającej - wcześniej skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

5. Obecność na próbach obowiązkowa – jest to bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

6. Podczas uroczystości obowiązuje odświętny strój (galowy lub góralski).

7. Proszę wybrać sobie imię świętego/świętej i podać kto będzie świadkiem podczas Bierzmowania.

8. Wymagania dotyczące Świadka Bierzmowania:

Zadaniem świadka bierzmowania jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu.

Według wskazań KEP, w celu zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkiem powinien być jeden z rodziców chrzestnych.

Tam gdzie nie jest to możliwe, świadkiem bierzmowania może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie), ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci co kandydat.

Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego.

Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi, powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania. W tym celu świadek powinien zgłosić się do swojej parafii z prośbą o zaświadczenie, że może pełnić tę funkcję, następnie dostarczyć je księdzu przygotowującemu do sakramentu bierzmowania.

Świadek powinien wspierać bierzmowanego radą, czynem i modlitwą.

Uroczystość bierzmowania powinien przeżywać w stanie łaski uświęcającej i razem z bierzmowanymi przystąpić do Komunii Świętej.

Podczas udzielania sakramentu bierzmowania świadek kładzie prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego.