JUBILEUSZ 30-LECIA CHÓRU ADORAMUS

 


30-LECIE CHÓRU ADORAMUS Z RDZAWKI

 

W sobotę 2 lipca 2022 roku chór Adoramus ze Rdzawki, powstały w 1992 roku z inicjatywy miejscowej nauczycielki muzyki Zofii Zborek, świętował jubileusz 30-lecia działalności. Na jubileusz przybyli obecni i byli członkowie chóru, ich rodziny, znajomi i sympatycy.

Świętowanie rozpoczęto w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła o godzinie 16:00 uczestnictwem we Mszy Świętej dziękczynnej. Liturgii przewodniczył ks. Proboszcz Michał Rymar MIC. Podczas Mszy świętej zostały zaprezentowane poszczególne części góralskiej mszy autorstwa polskiego kompozytora żyjącego w XX w., Tadeusza Maklakiewicza. Były to kolejno: Kyrie, Gloria, Credo, ofiarowanie, Sanctus, Benedictus oraz Agnus Dei.

Po Mszy świętej odbył się jubileuszowy koncert, na początku którego mogliśmy usłyszeć następujące słowa:

„Śpiew rozpędza demony, przyciąga Aniołów Stróżów, wlewa pewność w lękach nocy i spokój pośród prac dnia. Jest ochroną dla dziecka, ozdobą młodego, ulgą starego, elementem doskonałości dla początkujących, wzlotem dla czyniących postępy, koroną dla doskonałych”. Tymi słowami św. Bazylego chciałem przywitać Was wszystkich w imieniu chóru Adoramus oraz dyrygenta chóru Marcina Zborka. Przywitać w dzień niezwykły i uroczysty, bo wieńczący 30 lat istnienia naszego zespołu. Cieszymy się, że przybyliście tak licznie na jubileuszową mszę świętą oraz chcecie posłuchać przygotowanego przez nas koncertu!”.

Następnie usłyszeliśmy 12 utworów z różnych epok, począwszy od baroku, przez romantyzm a skończywszy na współczesnych kompozycjach między innymi „Scherzo” Marka Jasińskiego, „Rorate Caeli desuper” autorstwa polskiego kompozytora epoki baroku: Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, „Ave gdybym” Jana Szczepańczyka (solo Klaudia Czyszczoń) oraz „Adiemus” angielskiego kompozytora Karla Jenkinsa.

Po koncercie zostały złożone liczne życzenia i pokrótce przypomniano historie powstania chóru. Następnie udano się do miejscowej Remizy, aby kontynuować świętowanie.