Triduum Paschalne Porządek Nabożeństw

 PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

 

WIELKI CZWARTEK

 

18.00 - MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

 

WIELKI PIĄTEK

 

PORZĄDEK ADORACJI

 

   8.00 – SOŁTYSÓWKA, MŁYNARZÓWKA

 

          -  MAGIERÓWKA BULOSKÓWKA

 

  9.00 -  NOGÓWKA SROKÓWKA

 

             RUSNAKÓWKA LEŚNIAKÓWKA

 

 10.00 – KUBANÓWKA PIĄTKÓWKA

 

             POLAKÓWKA KOWALCZYKÓWKA

 

 11.00 -  LITWINÓWKA ZYZNÓWKA

 

             ZIĘBÓWKA PIŁATÓWKA

 

 12.00 -  PAPIERZÓWKA MŁYN ZYGADŁÓWKA

 

             SZCZERBÓWKA ZARĘBEK STERMACHÓWKA

 

 13.00 – KOWALÓWKA OBIDOWA

 

             ROLA STACHNIKÓWKA

 

 14.00 -  CIEŚLÓWKA CIELIGÓWKA

 

             KOŚCIELNIÓWKA LASKÓWKA

 

 15.00 -  DUDKÓWKA ZAJĄCÓWKA

 

 16.00 -   ADORACJA WSPÓLNA

 

 17.30 – DROGA KRZYŻOWA

 

 18.00 -  LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

 

 

WIELKA SOBOTA

 

PORZĄDEK ADORACJI

 

   8.00 – SOŁTYSÓWKA, MŁYNARZÓWKA

 

          -  MAGIERÓWKA BULOSKÓWKA

 

  9.00 -  NOGÓWKA SROKÓWKA

 

             RUSNAKÓWKA LEŚNIAKÓWKA

 

 10.00 – KUBANÓWKA PIĄTKÓWKA

 

             POLAKÓWKA KOWALCZYKÓWKA

 

 11.00 -  LITWINÓWKA ZYZNÓWKA

 

             ZIĘBÓWKA PIŁATÓWKA

 

 12.00 -  ZYGADŁÓWKA PAPIERZÓWKA MŁYN

 

             STERMACHÓWKA SZCZERBÓWKA ZARĘBEK

 

 13.00 – KOWALÓWKA OBIDOWA

 

             ROLA STACHNIKÓWKA

 

 14.00 -  CIEŚLÓWKA CIELIGÓWKA

 

             KOŚCIELNIÓWKA LASKÓWKA

 

 15.00 -  DUDKÓWKA ZAJĄCÓWKA

 

 16.00 do 17.00 – SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH OD 9.00 DO 13.00

 

 19.00 – LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

 

NIEDZIELA WIELKANOCNA


8:00; 10:00 i 17:00 – MSZA ŚWIĘTA


I

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY


8:00; 10:00 i 17:00 – MSZA ŚWIĘTA