Kościół Świętego Krzyża

 

Kościół pw. Świętego Krzyża na Obidowej w Chabówce

jest otwarty dla zwiedzających od 1 lipca do 30 września 2021 r. w dniach:

Środa, Czwartek, Piątek, Sobota - 9:00 -18:00

Niedziela 11:00 -17:00.

W pozostałym czasie Kościół można obejrzeć z zewnątrz i w przedsionku.

 

 Kościół Świętego Krzyża „na Obidowej” w Rdzawce powstał w 1757 r. na miejscu dawnej kaplicy, z fundacji Jana Wielopolskiego, wojewody sandomierskiego. Został on częściowo zniszczony przez pożar w 1994 r. po czym już wkrótce odbudowany. Świątynia ma konstrukcję zrębową, prezbiterium i częściowo nawę okalają soboty. Zdobiąca ściany i stropy polichromia o motywach figuralnych, ornamentalnych i architektonicznych z 1901 r., poddana została konserwacji i wzbogacona nowymi elementami w 1975 r. Wyposażenie pierwotnie późnobarokowe strawił ogień,  zostało ono częściowo zrekonstruowane po pożarze.